Automotive Conference
EV DAYS
Electric & Hybrid Technology
8-9. SeptembarMaster Centar, Novi Sad
Saznajte više

Prošlogodišnji partneri

Partneri događaja

O nama

EV days je sajam i konferencija, posvećena elektromobilnosti koja predstavlja novo globalno tehnološko rešenje transporta ljudi i robe.

Organizatori ove prestižne manifestacije su kompanija Ninamedia i Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, u saradnji sa RTS-om kao medijskim partnerom.

Događaj je osmišljen kao interaktivno iskustvo koje će okupiti vodeće kompanije iz oblasti automobilske industrije, proizvođače komponenti, delova i softvera za automobilsku industriju, punjača i prateće infrastrukture za električna i hibridna vozila. Panele će predstavljati najpoznatija imena iz sfere automotiv industrije iz regiona, vrhunski stručnjaci, kao i studenti.

Na događaju će biti prisutni predstavnici državnih, lokalnih i regionalnih institucija povezanih sa predmetnom oblašću, kao i predstavnici kompanija koji imaju iskustvo odnosno planiraju uvođenje rešenja, bazirane na elektromobilnosti, u svoje poslovanje.

EV days će biti organizovan iz nekoliko segmenta koji će na potpun način predstaviti sve aktuelnosti vezane za ovu temu i dati mogućnost svim učesnicama da se na direktan način predstave i prezentuju posetiocima događa kao i široj publici putem sredstava komunikacije.

EV days će imati izlagački deo kao i konferenciju organizovanu u nekoliko panela što će posetiocima dati priliku da se upoznaju sa celinama koji prate životni put električnih i hibridnih vozila. Svoje iskustvo i znanje kroz panel diskusije i key-note predavanja, podeliće govornici iz najvećih svetskih organizacija koja se tiču najnovijih tehnologija vezanih za električna i hibridna vozila.

Kroz interaktivne panel diskusije razmotriće se mnogobrojna pitanja i dileme posetioca. Izlagački deo omogućiće posetiocima da testiraju električna vozila, punjače kao i da se upoznaju sa komponentama električnih vozila.

Konferencija - Paneli

1. dan - 08.09.2022.

10:00 - 10:15 - OTVARANJE
Miloš Vučević, gradonačelnik grada Novog Sada
Tomaš Kuhta, njegova ekselencija ambasador Republike Češke
Michael Stauch – Managing Director ZF Serbia

10:15 - 10:35 - Plenarna sesija, Prof dr Dejan Ilić, Varta AG

01

Energetska tranzicija – izazovi I perspektive energetskog sektora

Moderator: Radojka Nikolić

10:35 - 11:50

 • 1) Dušan Bajatović, Generalni director JP “Srbijagas”
 • 2) Vladimir Milovanović, Direktor, Beo Čista Energija
 • 3) Dragoljub Zbiljić, Predsednik kompanije „Energotehnika Južna Bačka“
 • 4) Aleksandar Kovačević, Oksfordski institut za energetske studije (OIES)

02

Električna vozila kao konkurenti na tržištu – savremene komponente i savremena ekonomska pitanja

Moderator: Vesna Lapčić

12:15 - 13:30

 • 1) Zoran Matović, Head of Sales ZF Serbia
 • 2) Aleksandra Đurđević, CEO Delta Auto Grupa
 • 3) Frančesko Masci, DDOR osiguranje Srbija
 • 4) Ivan Smiljković, Član Izvršnog odbora ProCredit banke
 • 5) Milan Dobrijević, Državni sekretar, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • 6) Aleksandar Simurdić, Direktor fonda za evropske poslove

03

Pametni gradovi u službi savremene elektromobilnosti za buduće naraštaje

Moderator: Vuk Guberinić

14:30 - 15:45

 • 1) Zoran Đorđević, Direktor JP “Pošta Srbije”
 • 2) Dr Vladan Krsman, Schneider Electric VP – Digitalno upravljanje elektroenergetskom mrežom Zamenik generalnog direktora Schneider Electric Novi Sad
 • 3) Natali Delić, Direktor direkcije za strategiju i digital, Telekom Srbija a.d
 • 4) Milan Đurić, Zamenik gradonačelnika grada Novog Sada
 • 5) dr Minja Bolesnikov, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu i Ling Mobility Solutions
 • 6) Bojan Jukić, Co-Founder & CTO goUrban d.o.o.

2. dan - 09.09.2022.

09:30 - 09:50 - Plenarna sesija, Volker Schmid, Location Manager of Novi Sad & Group Lead System Management ZF Serbia d.o.o

01

Kako prevazići pitanje dometa električnih vozila – Savremeni infrastrukturni izazovi novih tehnologija punjenja električnih vozila

Moderator: Boris Dumnić

10:00 - 11:15

 • 1) Zoran Drobnjak, Direktor JP “Putevi Srbije”
 • 2) Dejan Dešić, Direktor segmenta transporta i infrastrukture, ABB Srbija
 • 3) Dragan Buača, Direktor prodaje za krajnje korisnike i servise, Schneider Electric Serbia
 • 4) Dr Nenad Ivanišević, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam
 • 5) Dejan Milovanović, Siemens Srbija
 • 6) Dušan Đukić, Glavni stručni saradnik za planiranje i investicije, ED Novi Sad

02

Autonomna vožnja i informaciona mreža vozila

Moderator: Anđelko Trpković

11:45 - 13:00

 • 1) Radoš Gazdić, direktor Razvojne agencije Srbije
 • 2) Simon Vilmoš, Budapest University of Technology and Economics and Corporate liaison vice president Zala Autonomous Vehicle Cluster
 • 3) Sasha Cioringa, Generalni direktor, Continental Automotive Serbia
 • 4) Vladimir Đapić, Šef Beogradske kancelarije, Institut za veštačku Inteligenciju (Head of Belgrade Office, AI institute - Serbia)
 • 5) Borko Lepojević, Head of Bosch SoftTec Department, Bosch Srbija
 • 6) Egon Morgen, Head of R&D ZF

03

Budućnost ekosistema i identitet električnih vozila današnjice

Moderator: Mladen Alvirović

14:00 - 15:15

 • 1) Branko Stamatović, Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja
 • 2) Filip Mitrović, Produkt menadžer za VW putnička vozila, Prosche Srbija
 • 3) Stefan Simeunović, Direktor agencije za zaštitu životne sredine
 • 4) Milan Arsić, Volvo Srbija
 • 5) Aleksandar Šaranac, Project Manager, Urednik Časopisa Connect & Supply, Automobilski klaster Srbije
 • 6) Stevan Radić, UnderIT, CEO

PROGRAM

OPISI PANELA

8. septembar 2022.

PANEL 1: Energetska tranzicija – izazovi i perspektive energetskog sektora

Jedna od najvažnijih pitanja i izazova današnjice postavljena su upravo pred energetskim sektorom. Sa značajnim rastom energetskih potreba, čovečanstvo se susreće sa ubrazanom potrošnjom dostupnih klasičnih energetskih resursa, a time i povećanom cenom energenata. Istovremeno, na tržištu postaju dostupne alternativne tehnologije za proizvodnju energije, ali i savremene tehnologije za iskoršitenje energije kao što su električna i hibridna vozila. Savremene tehnologije dovode do tranzicije unutar energetskog sektora, gde je u nekim slučajevima potreba potpuna izmena paradigme (hipoteze), što sa jasnim ograničenjima tehnologije čini ovu tranziciju dugotrajnom i skupom. Istovremeno, ove tehnologije mogu imati pozitivne efekte i dovesti do novih poslovnih prilika, posebno u oblasti tehnologija sa visokom energetskom efikasnošću. Kako bi se na jasan način definisao izgled energetskog sektora u budućnosti neophodno je odgovoriti na dva ključna pitanja:

1. Kako proizvesti potrebne količine energije, tj. kakav će biti energetski bilans ovog sektora (i koliko ekološki osvešćen)?

2. Na koji način će se energija upotrebljavati u budućnosti, tj. koliko će efikasni biti savremeni potrošači energije (i koje benefite, poput skladištenja energije, mogu da ponude)?

Odgovore na ova pitanja nije jednostavno pronaći bez detaljne analize trenutnog stanja u oblasti i trenutnih propisa, a odluke o podršci korisnicima ili infrastrukturnim projektima značajno će uticati na razvoj savremenih tehnologija (kao što je i budućnost zelenih vozila).

PANEL 2: Električna vozila kao konkurenti na tržištu – savremene komponente i savremena ekonomska pitanja

U svetlu novih poslovno-tehničkih mogućnosti koje mogu ponuditi savremeni električni transportni sistemi, a posebno električna vozila, neophodno je sagledati i tehničko-ekonomske izazove koji su koji su postavljeni pred proizvođače osnovnih komponenti vozila, kompanije i individualce kao korisnike i alternativne izvore finansiranja. Sva tri aspekta očevidno, značajno utiču na sveukupno ekonomsku opravdanost upotrebe električnih vozila. Razmatrajući trenutno stanje tehnologije, električna vozila pružaju najmanje isti nivou komfora, a u pojedinim segmentima su u potpunosti prevazišli „klasična“ vozila (HMI, menadžment energijom, veštačka inteligencija i autonomija). To praktično znači da bi električna vozila mogla postati potpuno konkurentna na tržištu, uz prave podsticaje, ali i razmatrajući nove modele finansiranja. Uvođenje savremenih tehnologija u poslovanje i razvoj novih konceptualnih rešenja, posebno onih čiji je rezultat direktno samnjenje operativnih troškova olakšava identifikaciju mogućih rizika za finansiranje, te na taj način omogućuju direktno i indirektno uključivanje privatnog kapitala unutar sektora električnih vozila. Savremene tehnolgije zahtevaju i savremeni pristup modelima finansiranja, kako krajnjih korisnika tako i segmenta razvoja. Potpuno je jasno da će na krajnju cenu, a time i opravdanost upotrebe električnog vozila, značajno uticati tržište komponenti električnog vozila. Jedna od glavnih zadataka proizvođača osnovnih komponenti pogona električnog vozila (kao i ostalih elemenata koji utiču na komfor krajnjih korisnika) jeste da proizvedu visoko efikasna rešenja, koja zadovoljavaju stroge kriterijume kvaliteta uz upotrebu što je moguće manje resursa. Nije teško zaključiti da će konkurenti na tržištu u budućnosti kao osnovni zadatak razvoja imati upravo smanjenje cene gotovog proizvoda. Uz razvoj posebnih tržišnih zahteva elektromobilnosti i urbane mikromobilnosti, posebno kao poslovnog modela lokalnih logističkih sistema, ceo ekosistem električnih vozila postajne značajno konkurentniji („isplativiji“) na tržištu.

PANEL 3:Pametni gradovi u službi savremene elektromobilnosti za buduće naraštaje

Za potpunu integraciju savremenih transportnih sistema zasnovanih na električnim vozilima, pored tehnološkog napretka, neophodno je raditi na edukaciji i podizanju svesti svih interesnih grupa (javnosti, kompanija, indvidualaca, studenata, učenika itd.) vezanih za prednosti upotrebe električnih vozila. Budućnost elektromobilnosti usko je vezana za razvojno-istraživačke aktvinosti, koje se ostvaruju saradnjom između privatnog sektora i akademije, a mogu biti finansirani kroz različite fondove (instrumente), kako privatne, nacionalne tako i međunarodne. Svakako, sve razvojno-istraživačke aktivnosti koje podrazumevaju savremene tehnologije, pa tako i u oblasti elektromobilnosti postale su izrazito multi-disciplinarne. To je omogućilo razvoj savremenih konceptualnih rešenja, čiji je cilj da dodatno istaknu sve prednosti pojedinačnih tehnologija. Pametni gradovi, koje je skoro nemoguće zamisliti bez upotrebe elektrifikovanih vidova transporta (javni prevoz, personalna vozila, mikromobilnost) mogu pozitivno uticati na masnovno usvajanje novih tehnologija. Ovo se može posebno primetiti na konceptualnim rešenjima kao što su „zeleni“ univerzitetski kampusi i „zeleni“ centri pametnih gradova gde bi pristup bio omogućen samo električnim vozilima. Koncept urbane mikromobilnosti (e-bicikli, e-trotineti i laka električna vozila) iako tehnički spreman za integraciju, još uvek nema potpunu podršku javnosti. Pozitivan podsticaj konceptu urbane mikromobilnosti daju i novi poslovni modeli, posebno preduzeća koja imaju razvijene lokalne logističke mreže, gde upotreba električnih vozila (uz adekvatna rešenja za optimizacuju rute) mogu značajno uticati na smanjenje operativnih troškova. Rezultat ovakvih rešenja bi višestruko podigao kvalitet života u gradskim sredinama sa aspekta zagađenja vazduha, zagađenja bukom, olakšanim kretanjem i mnogim drugim segmentima. Dodatno, ovakva rešenja podstiču izmenu u načinu dizajniranja prostora urbanih centara i infrastrukture, omogućivši rešenja koja su društveno i ekološki osvešćena.

9. septembar 2022.

PANEL 1: Kako prevazići pitanje dometa električnih vozila – Savremeni infrastrukturni izazovi novih tehnologija punjenja električnih vozila

Tehnologija punjenja električnih i hibridnih vozila danas ima veoma težak zadatak da zadovolji skoro eksponencijalan rast tržišta električnih vozila, ali i da predvidi veliki broj različitih scenarija u budućnosti. Skoro po pravilu punjenje električnih vozila može biti AC i DC punjenje, različitim nivoima snage. Pitanje održive infrastrukture za punjenje električnih vozila omogućava razvoj potpuno novih poslovnih aktivnosti i novih, do sada neuobičajenih prilika za saradnju između različitih kompanija. Komapnije koje razvijaju tehnologiju za punjenje električnih automobila, u saradnji sa kompanijama koje pružaju uslugu punjenja imaju zajednički zadatak da korisnicima infrastrukture omoguće laku upotrebu i besprekorno iskustvo svim korisnicima infrastrukture. Istovremeno, pružaoci ovih, novih usluga na tržištu moraju imati sposobnost brzog rasta i razvoja sopstvenih infrastrukturnih kapaciteta. Trenutno na tržištu postoje brzi AC punjači, kod kojih je brzina punjenja uslovljena kapacitetom baterije i dostupnom tehnologijom punjenja unutar vozila, te brzi i ultrabrzi DC punjači čija brzina zavisi isključivo od njihove snage. Snaga DC punjača obično iznosi oko 50 kW, dok su na tržištu dostupni i ultra brzi punjači kapaciteta i preko 150 kW, koji su namenjeni za lokacije sa velikim prometom. Svakako, smanjenje vremena potrebnog za punjenje električnih vozila, kao i uvećan kapacitet (broj mesta) infrastrukture predstavlja značajan izazov i za javnu infrastrukturu. Povezivanje električnih vozila na elektroenergetski sistem predstavlja veliki izazov, ali i veliku priliku s obzirom na mogućnost njihove aktivne upotrebe (potencijalno i kontrole) u elektroenergetskom sistemu. Razmatrajući uz to i neminovan razvoj u oblasti distribuiranih izvora električne energije, očekivan je i nastanak savremenih poslovnih tehnologija koji ciljaju da iskoriste međusobne i zajedničke prednosti obe tehnologije. Svakako, za potpun odgovor na predmetno pitanje, neophodno je sagledati i odgovarajuće administrativne procedure lokalnih samouprava i imaoca javnih ovlašćenja u oblasti energetike, što će značajno uticati na razvoj održivog modela za razvoj infrastrukture u budućnosti.

PANEL 2: Autonomna vožnja i informaciona mreža električnih vozila

Razvoj softverskih aplikacija kojima se omogućava masovna upotreba električnih i hibridnih vozila već predstavlja jednu značajnu industrijsku granu, čiji je napredak nemoguće jednostavno sagledati. Pored klasičnih softverskih rešenja koji imaju za cilj da povećaju osnovne uslove komfora korisnika električnih vozila, upotreba naprednih tehnika upravljanja omogućila je i razvoj oblasti koje su toliko narasle da bi se mogle posmatrati kao grana za sebe. Ovo se pre svega odnosi na informacionu mrežu vozila, odnosno sve one uređaje, alate i softverska rešenja koja omogućuju vozilu da „oseti“ neposrednu okolinu, te da u određenom stepenu ostvari odgovarajuću interakciju (unutar samog vozila ili ka ostalim učesnicima u saobraćaju). Interakijcom pojedinih sistema unutar samog vozila rešena su pitanja kontrole toka energije, performansi i veka trajanja pojedinih elemenata električnog vozila (pre svega baterija kao najosetljivijeg dela). Izuzev toga, pravovremene informacije i adekvatne upravljačke direktive mogu biti rešene dobro osmišljenim i „pametno“ dizajniranim kornisničkim okruženjem (HMI). Višim stepenom interakcije između vozila i okruženja, pojedini nedostaci vozila, kao što je ograničen domet, mogu biti smanjeni na prihvatljivu meru. Ovo je moguće postići upotrebom softverskih rešenja za optimizaciju rute, što će za rezultat imati i smanjenje operativnih troškova kompanija koje koriste ova rešenja. Izuzev toga, mnogo pažnje je posvećeno razvoju sistema i rešenja za autonomnu vožnju što je i vrhunac upotrebe informacione mreže (električnih) vozila. Svakako, softverska rešenja u ovoj oblasti moraju biti kontinualno razavijana da zadovolje najviše standarde pouzdanosti, ali istovremeno otvaraju i nekoliko važnih pitanja. Pitanje autonomne vožnje, ne može da bude rešeno bez temeljne diskusije o bezbednosti informacionih sistema (sajber bezbednosti), a posebno sa aspekta uključenja veštačke inteligencije. Veliko pitanje vezano za uključenje veštačke inteligencije u proces donošenja odluka tokom autonomne vožnje, jeste i pitanje programiranja kritičnog i etičkog načina odlučivanja, odnosno pitanje formalne i pravne odgovornosti.

PANEL 3: BUDUĆNOST EKOSISTEMA I IDENTITE ELEKTRIČNIH VOZILA DANAŠNJICE

Kada se govori o električnim vozilima današnjice, jedno od osnovnih pitanja svakog potencijalnog kupca jeste - da li mu je električno vozilo pruža dovoljno pogodnosti u odnosu na trenutne potrebe. Percepcija električnih vozila u društvu danas, u mnogome zasnovana na predrasudama koje su posledica brzih promena tehnologije, često uslovi pitanje primenjivosti tehnologije električnih vozila. Istina je da je oblast elektromobilnosti daleko više zastupljena, nego što bi se dalo naslutiti. Veoma je važno da potencijalni korisnik bude upoznat sa svim oblastima gde su električna vozila uspostavljena kao „novo normalno“, te sa tim u vezi koji to tipovi električnih vozila postoje, gde se mogu koristiti, kako se održavaju. Naravno, kada se razmatra celokupan ekosistem, te upotrebna vrednost električnih vozila, veoma je bitna uloga koju imaju subvencije i podrška za korisnike električnih vozila, ne samo tokom nabavke već i tokom eksploatacije istih. Budućnost ekosistema električnih vozila se čini svetlom, ali za održavanje tehnologije na ispravnom putu neophodan je značajan apel i edukacija korisnika, kako bi se podigla svest o tome kako nove tehnologije vezane za korišćenje električnih vozila menjaju način života vozača.

EV EXPO & Testiranje

Deo izlagačkog dela konferencije, održaće se u Master Centru, gde će publika imati prilike da se detaljnije upozna sa temom električnih i hibridnih vozila.Posetioci će imati priliku da se upoznaju i sa radom punjača za električna i hibridna vozila.

Izložbeni primeri punjača omogućiće isprobavanje priključenja, isključenja i otključavanje punjača, kao i susret sa podacima koji pokazuju.Takođe učesnici događaja će imati priliku da se na licu mesta uvere u sve prednosti i ograničenja AC i DC tehnologija punjača.

Izlagački deo događaja će kroz praktična iskustva upotpuniti ceo događaj, te će posetioci imati celokupnu sliku životnog puta električnog vozila.

EV DAYS će imati organizovanu testing zonu gde će publika moći da se bliže upozna sa upotrebom hibridnih I električnih vozila.Dinamička zona osmišljena je da upotpuni odgovor na temu: “Električna vozila u praksi”.

Testing zona će biti održana u dvorišnom delu Master Centra, koje će u potpunosti biti prilagođeno potrebama izlagača, kao I posetilaca.

Galerija 2022

Galerija 2021

Sponzorski paketi

Silver Conference
 • Pominjanje sponzora na svečanom otvaranju događaja.
 • Učešće u izlagačkom delu.
 • Učešće predstavnika kompanije na panel sesiji (1 govornik)
 • Prisustvo na gala večeri koja se održava zajedno sa učesnicima konferencije.
 • Isticanje logotipa na ekranu ispred konferencijske sale.
 • Uključena kotizacija za 3 osobe.
 • Cena dodatnih kotizacija van paketa, po osobi, iznosi: 20.000,00 RSD
Silver Exhibit
 • Pominjanje sponzora na svečanom otvaranju događaja.
 • Učešće predstavnika kompanije na panel sesiji (2 govornika)
 • Prisustvo na gala večeri koja se održava zajedno sa učesnicima konferencije.
 • Isticanje logotipa na ekranu ispred konferencijske sale.
 • Uključena kotizacija za 2 osobe.
 • Cena dodatnih kotizacija van paketa, po osobi, iznosi: 20.000,00 RSD

Platinum

 • Održavanje govora na svečanom otvaranju događaja u trajanju od 10 min.
 • Isticanje kompanije kao platinum sponzora na svečanom otvaranju događaja.
 • Održavanje predavanja na stručnu temu iz oblasti kojom se Vaša kompanija bavi.
 • Učešće predstavnika kompanije na svim panel sesijama (4 govornika)
 • Učešće u izlagačkom delu.
 • Učešće na EV days testing zoni.
 • Brendiranje EV days testing zone.
 • Mogućnost isticanja rollup-a Vaše kompanije prilikom predavanja, panel sesije kao i tokom pauze između istih.
 • Isticanje logotipa na ekranu ispred konferencijske sale i back dropovima/panelima.
 • Naslovna strana kompanije na web sajtu.
 • Press desk (naslovne strane dnevnih novina u Srbiji, na preko 14.000 mail adresa).
 • Učešće u studentskom takmičenju IEEE 4 CHALLENGE, čiji izazov nosi ime kompanije i čiji učesnici nose majice sa logotipom kompanije.
 • Prisustvo i obraćanje prisutnima na gala večeri koja se održava zajedno sa učesnicima konferencije.
 • Uključena kotizacija za 7 osoba.
 • Cena dodatnih kotizacija van paketa, po osobi, iznosi: 10.000,00 RSD
 • Mogućnost učešća pri kreiranju poklon paketa za učesnike.
Gold
 • Održavanje govora na svečanom otvaranju događaja u trajanju od 5 min.
 • Isticanje kompanije kao gold sponzora na svečanom otvaranju događaja.
 • Učešće predstavnika kompanije na panel sesiji (3 govornika)
 • Učešće u izlagačkom delu.
 • Učešće na EV days testing zoni.
 • Mogućnost isticanja rollup-a Vaše kompanije prilikom predavanja, panel sesije kao i tokom pauze između istih.
 • Isticanje logotipa na ekranu ispred konferencijske sale i back dropovima/panelima.
 • Učešće u studentskom takmičenju IEEE 4 CHALLENGE, čiji izazov nosi ime kompanije i čiji učesnici nose majice sa logotipom kompanije.
 • Distribucija zvanične pozivnice i agende sa logotipom na više od 1000 mail adresa.
 • Distribucija intervjua predstavnika kompanije na više od 1000 mail adresa.
 • Prisustvo na gala večeri koja se održava zajedno sa učesnicima konferencije.
 • Uključena kotizacija za 5 osoba.
 • Cena dodatnih kotizacija van paketa, po osobi, iznosi: 15.000,00 RSD
Partner
 • Učešće u izlagačkom delu.
 • Prisustvo na gala večeri koja se održava zajedno sa učesnicima konferencije.
 • Uključena kotizacija za 1 osobu.
 • Cena dodatnih kotizacija van paketa, po osobi, iznosi: 20.000,00 RSD

Prijava za testing zonu

4 STUDENTS

challenge

IEEE 4 CHALLENGE je projekat namenjen studentima koji će kroz 4 tematska izazova rešavati probleme sa kojima se susreću inženjeri automobilske industrije.

Kroz izazove, studenti će se upoznati sa najnovijim tehnološkim pristupima i industrijskim problemima današnjice. Pored sticanja novih veština i znanja, IEEE 4 CHALLENGE omogućava umrežavanja studenata sličnih interesovanja koji će kroz kreativnost, zabavu i timski rad rešavati probleme različitih kategorija.

Takmičenje će se održati prvog dana EV days sajma i konferencije. Tokom perioda od nekoliko sati timovi će rešavati izazove postavljene od strane vodećih kompanija iz oblasti automobilske industrije. Studentski timovi će imati pomoć stručnih inženjera. Proglašenje pobednika svakog izazova biće organizovan drugi dan, na zatvaranju konferencije. Za sve informacije pišite nam na: challenge@ev-days.rs

Cena kotizacije

20.000,00RSD

UZ KUPOVINU 5 ILI VIŠE KOTIZACIJA, CENA IDE NA UPIT: OFFICE@EV-DAYS.RS

Prijave su zatvorene